Forrygende salg til foredrag med Holger Bech Nielsen

$currentPage/NodeName

Internationalt anerkendt
Holger Bech Nielsen er internationalt anerkendt for sit arbejde med teoretisk partikelfysik, og tilbage i 90’erne har han bl.a. beregnet massen af den såkaldte Higgs partikel. 

Da man identificerede Higgs partikel i partikelacceleratoren i CERN, var det et gennembrud for videnskaben. Man fandt da en vigtig brik i den grundlov for fysikken, som kaldes standardmodellen. Dvs., at man nu ad eksperimentel vej undersøger noget af det, som Holger Bech Nielsen i sin lange karriere har beskæftiget sig med som teoretisk fysiker. 

Danmarks første stand-up-fysiker
Holger Bech Nielsen er blevet kaldt Danmarks første stand-up fysiker og er utvivlsomt en af de mest kendte og afholdte videnskabsfolk i landet. Han lægger vægt på at formidle de komplicerede teorier til menigmand og har nu i en årrække holdt foredrag for LOF 2 gange hvert år – altid med et stort fremmøde af interesserede og spørgelystne tilhørere.

Og Holger Bech tiltrækker både unge og ældre. Han har et helt særligt engagement, og så handler hans foredrag jo også om helt grundlæggende ting, altings eksistens og tilblivelse – altså nogle af de spørgsmål som det kan godt kan give et sus at tænke over.

På trods af at han har nået pensionsalderen, arbejder han stadig på at få flere brikker på plads i fysikkens love. Man kan sige, at han arbejder på at finde en teori for alting – intet mindre.

I forbindelse med foredraget vil der være god mulighed for at stille spørgsmål. 

Tilmelding til foredrag med Holger Bech Nielsen.

Foredrag - kalender